Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

 

Kemnerkontoret.com er et privat nettsted om kemnerkontoret med den hensikt i å gi deg informasjon om kemnerens oppgaver, kontaktinformasjon og annen relevant informasjon om kemnerkontorets oppgaver i norske kommuner.

 

Kemnerkontoret er noe mange forbinder med noe negativt men er tross alt et av statens viktigste organer for å drive inn skatter og avgifter i kommune Norge. For uten å drive inn tradisjonell skatt er de fleste kemnerkontorene involvert i innkreving av kommunal barnehageavgift, parkeringsbøter, kommunale avgifter og arbeidsgiveravgift for å nevne noe. Norges største kommune, Oslo kommune, har forøvrig en egen avdelig for å hjelpe kommunale etater med å drive inn vanlige fordringer slik at disse slipper å benytte tradisjonelle inkassoselskaper.

 

Dette nettstedet er et privat drevet nettsted og representerer ikke noe kemnerkontor på noen måte og må således ikke forveksles med dette. Du kan finne kontaktinformasjon til de fleste kemnerkontorene i Norge ved å følge denne linken eller ved å søke opp ditt hjemsted på skatteetaten.no.

 

Husk at en del av fordringene kemnerkontoret driver inn særbehandles i særlovgivning på forskjellige områder, noe som eksempelvis gir utslag i at offentlige parkeringsgebyr og kommunale avgifter gis prioritert legalpant i henholdsvis bil eller bolig ved betalingsmislighold. Dette gjør det svært enkelt for disse kommunale kreditorene å igangsette tvangssalg av de nevnte eiendelene uten å må gå gjennom det tradisjonelle systemet med forliksrådet og namsmannen som private fordringshavere må forholde seg til. Slike avgifter bør således normalt prioriteres foran andre normale fordringer uten tilsvarende tilhørende særlovgivning som disse kommunale kravene er gitt.

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.