Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Skatteoppgjøret

 

Når legges skatteoppgjøret ut?

 

Det skilles mellom skatteoppgjøret for private og skatteoppgjøret for næringsdrivende. Private får normalt lagt ut skatteoppgjøret få uker etter at skattemeldingen er sendt inn, mens næringsdrivende får skatteoppgjøret tidligst i begynnelsen av august.

 

I 2020 begynte man med en ny ordning som medfører at skattemeldingen ikke sendes ut til alle samtidig. Lønnsmottakere og pensjonister som er registrert som elektroniske brukere, vil få skattemeldingen tilsendt i perioden 18. mars til 30. mars. Andre vil få tilsendt skattemeldingen enten elektronisk eller med post 31. mars.

 

For dem som mottar den nye typen skattemelding så vil skatteoppgjøret heller ikke skje til en bestemt dato. Disse kan motta skatteoppgjøret allerede en til to uker etter at de har levert skattemeldingen og dermed få eventuelle skattepenger til gode utbetalt få dager etterpå.

 

Skatteoppgjøret for 2023 som kommer i 2024

 

For lønnsmottakere og pensjonister som mottar den nye typen skattemeldingen, så vil skatteoppgjøret skje fra en til to uker etter levering av skattemeldingen, og senest innen det som tidligere var det såkalte hovedoppgjøret for lønnstakere og pensjonister, som er senest 21. juni 2024. Dette gjelder skatteoppgjøret for skatteåret 2023.

 

Hovedoppgjøret for næringsdrivende og ektefeller til næringsdrivende er beregnet til 1. august 2024. Dette gjelder skatteoppgjøret for skatteåret 2023.

 

Fra perioden 1. august til 18. oktober 2024 kommer skatteoppgjøret for dem som ikke har fått dette tidligere.

 

Når utbetales skattepenger til gode?

 

Skattepenger til gode utbetales kort tid etter at skatteoppgjøret er lagt ut. Skatteetaten har sagt at det normalt kommer innen 2 uker etter skatteoppgjøret, men i praksis går det erfaringsmessig kun få dager. De fleste vanlige lønnsmottakere kan med andre ord vente å få utbetalt skattepengene i slutten av juni. Du kan lese mer om utbetaling av skattepenger på skattepenger.net.

 

Når forfaller restskatten?

 

Dersom du er skyldig restskatt så får du tilbud om å betale dette i 2 terminer dersom beløpet er over kr 1000,-. Dersom du mottok skatteoppgjøret i juni forfaller første avdrag 1.august samme år og andre avdrag forfaller 24. september. Du får med andre ord nærmere 2 måneder på deg mellom de to avdragene.

 

Dersom du har mottatt skatteoppgjøret i august eller senere forfaller første avdrag 3 uker etter at skatteoppgjøret kom. Det andre avdraget (dersom restskatten er over kr 1000,-) forfaller 8 uker etter at skatteoppgjøret kom.

 

Hva skjer om jeg ikke betaler restskatten i tide?

 

Dersom du ser at du ikke vil klare å betale restskatten i tide bør ta kontakt med det skatteoppkreveren i din kommune før det første avdraget forfaller for å forhøre deg om muligheten til å dele restskatten opp i flere avdrag. Det er alltid større mulighet for å få innvilget en slik forespørsel dersom du tar kontakt før første forfall.

 

Dersom du ikke betaler restskatten i tide, vil du etter hvert få varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers betalingsfrist. Etter denne fristen er utløpt kan kemnerkontoret avholde utleggsforretning for å sikre sitt krav med trekk i lønn og/ eller pant i eiendeler. Du kan lese mer om prosessen om avholdelse av utleggsforretning her. Kemnerkontoret har samme myndighet som namsmannen til å avholde utleggsforretning. Vær oppmerksom på at skattekrav har prioritet foran andre lønnstrekk som du eventuelt har nedlagt fra før via namsmannen. Du kan ha krav på at løpende lønnstrekk som er nedlagt av namsmannen settes i bero mens lønnstrekket på restskatten løper. I noen tilfeller stoppes dette automatisk, men i andre tilfeller må du kontakte namsmannen for å få stoppet et slikt pågående påleggstrekk i din lønn.

 

Hvilken konto utbetales skattepengene til?

 

Det står på den ferdigutfylte selvangivelsen du fikk i mars / april hvilket kontonummer eventuelle skattepenger til gode vil bli utbetalt til. Dette kan endres frem til innsendelsen av skattemeldingen. Det er i en del tilfeller mulig å endre dette senere, men du bør da kontakte kemnerkontoret i din kommune så raskt som mulig. I enkelte tilfeller kan det endres inntil en uke før skatteoppgjøret kommer.

 

Dersom skatteoppkreveren/ kemneren ikke har noe kontonummer til deg, eller du rett og slett ikke har noen konto så vil du få tilsendt et utbetalingskort. Dette kan heves i banker og på postkontor. Kemnerkontoret utbetaler kun skattepenger til gode til konto som står på mottakers navn. Du kan derfor ikke legge inn kontonummer som står på annet navn, for eksempel din ektefelle. Dette er for å sikre at skattepengene kan skal komme til riktig person.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.