Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Våler kemnerkontor

 
Våler kemnerkontor

Besøksadresse: Våler skatteoppkreverkontor, Kemneren i Våler, Larkollvn 9, 1570 DILLING
Postadresse: Våler skatteoppkreverkontor, Kemneren i Våler, Larkollvn 9, 1570 DILLING

Telefon: 69 26 43 00
Telefax: 69 26 43 23

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.