Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Løten kemnerkontor

 

Løten kemnerkontor

Besøksadresse: Løten skatteoppkreverkontor, Kemneren i Løten, Kildevg 1, 2340 LØTEN
Postadresse: Løten skatteoppkreverkontor, Kemneren i Løten, Pb 113, 2341 LØTEN

Telefon: 62 56 40 00
Telefax: 62 56 40 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.