Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Vevelstad kemnerkontor

Vevelstad kemnerkontor

 

Besøksadresse: Vevelstad skatteoppkreverkontor, Kemneren i Vevelstad, Rådhuset, 8976 VEVELSTAD
Postadresse: Vevelstad skatteoppkreverkontor, Kemneren i Vevelstad, Rådhuset, 8976 VEVELSTAD

Telefon: 75 03 80 00
Telefax: 75 03 80 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.