Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Evje og Hornnes kemnerkontor

Evje og Hornnes kemnerkontor

Besøksadresse: Skatteoppkreveren i Setesdal, Kemneren i Setesdal, Kasernevegen 19, 4735 EVJE
Postadresse: Skatteoppkreveren i Setesdal, Kemneren i Setesdal, Kasernevegen 19, 4735 EVJE

Telefon: 37 93 23 00
Telefax: 37 93 23 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.