Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Forsand kemnerkontor

Forsand kemnerkontor

Besøksadresse: Forsand skatteoppkrevjarkontor, Kemneren i Forsand, Kommunehuset, 4110 FORSAND
Postadresse: Forsand skatteoppkrevjarkontor, Kemneren i Forsand, 4110 FORSAND

Telefon: 51 70 00 00
Telefax: 51 70 00 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.