Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Sør-Odal kemnerkontor

Sør-Odal kemnerkontor

Besøksadresse: Sør-Odal skatteoppkreverkontor, Kemneren i Sør-Odal, Øgardsvg 2, 2100 SKARNES
Postadresse: Sør-Odal skatteoppkreverkontor, Kemneren i Sør-Odal, Øgardsvg 2, 2100 SKARNES

Telefon: 62 96 80 00
Telefax: 62 96 80 88

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.