Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Årdal kemnerkontor

Årdal kemnerkontor

Besøksadresse: Årdal skatteoppkrevjarkontor, Kemneren i Årdal, Statsråd Evensensveg 4, 6885 ÅRDALSTANGEN
Postadresse: Årdal skatteoppkrevjarkontor, Kemneren i Årdal, PB 40, 6881 ÅRDALSTANGEN

Telefon: 57 66 50 33
Telefax: 57 66 50 15

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.