Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Gloppen kemnerkontor

Gloppen kemnerkontor

Besøksadresse: Gloppen skatteoppkrevjarkontor, Kemneren i Gloppen, Grandavg 9, 6823 SANDANE
Postadresse: Gloppen skatteoppkrevjarkontor, Kemneren i Gloppen, Grandavg 9, 6823 SANDANE

Telefon: 57 88 38 00
Telefax: 57 88 38 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.