Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Tønsberg kemnerkontor


Tønsberg kemnerkontor


Besøksadresse: Tønsberg skatteoppkreverkontor, Kemneren i Tønsberg, Anton Jenssens gt 8a, 3125 TØNSBERG

Postadresse: Tønsberg skatteoppkreverkontor, Kemneren i Tønsberg, Pb 2410, 3104 TØNSBERG

Telefon: 33 34 80 00
Telefax: 33 31 80 10


Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.