Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Sandnes kemnerkontor


Sandnes kemnerkontor
 
Besøksadresse: Sandnes kemnerkontor, Kemneren i Sandnes, Hovevn. 9, 4306 SANDNES
Postadresse: Sandnes kemnerkontor, Kemneren i Sandnes, Pb 284, 4303 SANDNES

Telefon: 51 33 53 00
Telefax: 51 66 99 85


Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.