Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Hole kemnerkontor

 

Hole kemnerkontor
 
Besøksadresse: Hole skatteoppkreverkontor, Kemneren i Hole, Ringerike Rådhus, Oslovn. 1, 3511 HØNEFOSS
Postadresse: Hole skatteoppkreverkontor, Kemneren i Hole, Pb 123, 3502 HØNEFOSS

Telefon: 32 11 74 00
Telefax: 32 11 77 67


Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.