Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Bergen Kemnerkontor

 

Bergen Kemnerkontor

 

Besøksadresse: Bergen Kemnerkontor, Kemneren i Bergen, Nonnesetergt 4, 5015 BERGEN

Postadresse: Kemneren i Bergen, PB 7000, 5020 BERGEN

Telefon: 53 03 08 00
Telefax: 53 03 10 80


Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.