Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Bergen Kemnerkontor

 

Bergen Kemnerkontor

 

Besøksadresse: Bergen Kemnerkontor, Kemneren i Bergen, Skatteetaten, Nonnesetergt 4, 5015 BERGEN

Postadresse: Kemeren i Bergen, Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO

Telefon: 800 80000



Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.