Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Alta kemnerkontor


Alta kemnerkontor

Besøksadresse: Alta skatteoppkreverkontor, Kemneren i Alta, Altagårdsbygget, Altaveien 225, 9510 ALTA
Postadresse: Alta skatteoppkreverkontor, Kemneren i Alta, Pb 1403, 9506 ALTA

Telefon: 78 45 50 00
Telefax: 78 44 09 47


Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.