Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Nannestad kemnerkontor

 

Nannestad kemnerkontor

Besøksadresse: Nannestad kommunekassererkontor, Kemneren i Nannestad, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD
Postadresse: Nannestad kommunekassererkontor, Kemneren i Nannestad, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD

Telefon: 66 10 50 00
Telefax: 66 10 50 22

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.