Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Sortland kemnerkontor


Sortland kemnerkontor

Besøksadresse: Sortland skatteoppkreverkontor, Kemnern i Sortland, Rådhuset, Vesterålsgt 57, 8400 SORTLAND
Postadresse: Sortland skatteoppkreverkontor, Kemnern i Sortland, Pb 117, 8401 SORTLAND

Telefon: 76 10 90 00
Telefax: 76 10 90 26

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.