Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Tranøy kemnerkontor


Tranøy kemnerkontor

Besøksadresse: Tranøy skatteoppkreverkontor, Kemnern i Tranøy, Vangsvikvn 298, 9304 VANGSVIK
Postadresse: Tranøy skatteoppkreverkontor, Kemnern i Tranøy, Vangsvikvn 298, 9304 VANGSVIK

Telefon: 77 87 40 00
Telefax: 77 87 40 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.