Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Inn-Trøndelag kemnerkontor

 
Inn-Trøndelag kemnerkontor

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er felles kemnnerkontor og fungerer som:

 

  • Kemnerkontoret i Inderøy
  • Kemnerkontoret i Verran
  • Kemnerkontoret i Steinkjer


Besøksadresse: Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor, Kemneren i Inn-Trøndelag, Kirkevg 2, 7790 MALM
Postadresse: Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor, Kemneren i Inn-Trøndelag, Liavg 1, 7790 MALM

Telefon: 93 26 61 42
Telefax: 74 15 98 70

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.