Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Stokke kemnerkontor

 
Stokke kemnerkontor

Besøksadresse: Stokke skatteoppkreverkontor, Kemneren i Stokke, Nygaards Alle 1, 3160 STOKKE
Postadresse: Stokke skatteoppkreverkontor, Kemneren i Stokke, Pb 83, 3161 STOKKE

Telefon: 33 29 50 53
Telefax: 33 29 50 01

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.