Kemnerkontoret.com

Praktisk informasjon om kemnerkontoret!

Østre Toten kemnerkontor

 
Østre Toten kemnerkontor

Besøksadresse: Østre Toten skatteoppkreverkontor, Kemneren i Østre Toten, Rådhuset, 2850 LENA
Postadresse: Østre Toten skatteoppkreverkontor, Kemneren i Østre Toten, Pb 24, 2851 LENA

Telefon: 61 14 15 00
Telefax: 61 14 16 99

Dersom du skal sende viktig post til kemnerkontoret bør du alltid kontakte kemnerkontoret på forhånd for å få bekreftet at adressen er riktig.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.